تبلیغات آمریکا دریافت آمریکایی دولت ترامپ

تبلیغات: آمریکا دریافت آمریکایی دولت ترامپ قانون اساسی دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل نظر مدیر پیشین سیا راجع به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده است در آمریکا

رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا اعلام کرد: افشای جمع کثیری از اطلاعات طبقه بندی شده است در آمریکا به علت فضای ویژه‌ای است که بر دولت این کشور حاکم شده است

نظر مدیر پیشین سیا راجع به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده است در آمریکا

نظر مدیر پیشین سیا راجع به افشای اطلاعات طبقه بندی شده است در آمریکا

عبارات مهم : آژانس

رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا اعلام کرد: افشای جمع کثیری از اطلاعات طبقه بندی شده است در آمریکا به علت فضای خاص ای است که بر دولت این کشور حاکم شده است هست.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ژنرال مایکل هیدن، مدیر پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا اعلام کرد: اگر چه هیچ گونه بهانه ای جهت توجیه افشای اطلاعات وجود ندارد ولی زمانی که مردم احساس کنند از همه ابزار موجود در دولت که صدای آنها را به گوش دولتمردان برساند، خسته و ناامید شده است اند شروع به افشای اطلاعات می کنند.

نظر مدیر پیشین سیا راجع به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده است در آمریکا

وی ادامه داد: در واقع زمانی مردم به افشای اطلاعات می پردازند که همه جایگزین ها را از دست بدهند. من فکر می کنم که افشای اطلاعات طبقه بندی شده است به علت فضای موجود در دولت آمریکاست. اگر می خواهید این شرایط درز اطلاعات به آخر برسد باید فضا را عوض کردن دهید.

وی با بیان اینکه مورد نیاز است کانال های ارتباطی جهت جلوگیری از افشای اطلاعات توسعه یابند، گفت: سیاست من در آژانس اطلاعات مرکزی این بود که باید راه های ارتباطات با نیروی کار باز باشد. من آدرس ایمیل خود را به آنها می دادم. این روش کار را به مدیر جمهور توصیه می کنم.

رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا اعلام کرد: افشای جمع کثیری از اطلاعات طبقه بندی شده است در آمریکا به علت فضای ویژه‌ای است که بر دولت این کشور حاکم شده است

چند روز گذشته ویکی لیکس اسناد جدیدی را که برگرفته از اطلاعات شرکت سیا بود، منتشر کرد.

واژه های کلیدی: آژانس | سیاست | مرکزی | آمریکا | اطلاعات | دولت آمریکا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs